taxCube™ – Prehľadný a jednoduchý program

Práca s programom je prehľadná a jednoduchá

Moduly programu
moduly taxCube

Záznamová evidencia – Hlavný modul, kde nájdete a pracujete so všetkými položkami uloženými v databáze.

Reporty – taCube™ umožňuje definovať ľubovoľné reporty, ktoré sa pripravia priamo zo záznamnej evidencie (napríklad report vývozov).

Externé zdroje – tu nájdete kurzy ECB, údaje o nespoľahlivých platiteľoch DPH, platnosť DIČ vašich obchodných partnerov. Umožňuje upravovať údaje o obchodných partneroch.

Daňové priznania – poskytuje náhľad na všetky vygenerované formuláre (súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, daňové priznanie k DPH), môžete ich exportovať (xml).

Nastavenia – obsahuje nastavenie prístupu k databázam, nastavenie používateľov, individualizovanú technickú konfiguráciu.

Import údajov – sprievodca nahrávania údajov do taxCube™. Slúži na validáciu zdrojových údajov a na základnú úpravu údajov podľa definovaných pravidiel. Následne spustí nahratie do záznamovej evidencie.Nahrávanie údajov do programu

taxCube™ umožňuje nahrávať zdrojové údaje z rôznych zdrojov v rôznych formátoch (tzv. profily).

taxCube™ vzájomne zlučuje, páruje a upravuje údaje z rôznych zdrojov (napríklad dopĺňa evidenčné číslo dokladu z iného zdroja).

Počas nahrávania údajov prechádzajú jednotlivé záznamy niekoľkými kontrolami a automatickými úpravami.

Používateľ je hneď (pred nahratím do evidencie) upozornený na prípadnú nezrovnalosť, chybu v zdrojových údajoch.

Upravené aj zdrojové údaje je možné filtrovať a vyhľadávať pred samotným nahratím do hlavných registrov.

moduly taxCube


Záznamová evidencia

Obsahuje všetky údaje nahraté do databázy.

Delí záznamy na DPH „relevantné“ a mimo predmetu DPH. Zároveň rozlišuje medzi obdobím DPH a obdobím kontrolného výkazu. Záznamy s transakciami relevantnými pre DPH/KV triedi do príslušných období.

V údajoch je možné vyhľadávať a filtrovať niekoľkými spôsobmi (fulltext, drop menu, kopírovanie viacerých hodnôt zo stránky, kombinované filtre), filter je možné uložiť a je tiež možné uložiť jednotlivé tabuľky do súborov (xls, xlsx, csv).

moduly taxCube

Jednotlivé položky je možné upravovať širokou škálou úprav.

moduly taxCube

Každá úprava sa zaznamená (pôvodný záznam, storno záznam, opravený záznam), pričom k meneným položkám sa automaticky vpíše komentár (zmenené záznamy je možné filtrovať).

moduly taxCube

Prostredníctvom jedného tlačidla je možné vytvorenie výkazov DPH – daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu.

moduly taxCube

Umožňuje filtrovať všetky menené záznamy.