Čo je taxCube™

Špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné zefektívnenie procesu prípravy daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.

Co je to taxCube™
Bezpečný systém „šitý na mieru“

taxCube™ umožňuje načítať údaje z bežných ekonomických systémov (SAP, Oracle, QAD, Navision a iné) a súčasne prepojiť údaje aj z iných zdrojov alebo systémov).

Rešpektuje vami používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.).

Umožňuje nastaviť úrovne prístupov pre používateľa.

Pri práci s taxCube™ údaje neopúšťajú vašu spoločnosť.

Viac informácií
Prehľadný a jednoduchý program

taxCube™ uchováva detailnú evidenciu o všetkých daňových dokladoch, napr. čas importu údajov, kto import údajov uskutočnil, aké zmeny boli uskutočnené, ktorý typ kontroly hlásil chybu, či a kedy boli jednotlivé transakcie uvedené vo výkazoch DPH a pod.

Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je používateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

Viac informácií