Bezpečný systém „šitý na mieru“

Architektúra IT riešení aplikácie taxCube™ a spojených databáz
Architektura taxCube
Zdrojové údaje

taxCube™ spracuje údaje z ľubovoľného zdroja

taxCube™ podporuje všetky základné typy formátov

taxCube™ prispôsobí import údajov podľa štruktúry systémov ERP klienta


Klientský program

taxCube™ je možné spúšťať vzdialene (zo zdieľaného disku) alebo z jednotlivých počítačov

Z taxCube™ sa údaje nahrávajú priamo do databázy (údaje neopúšťajú spoločnosť)

V závislosti od individuálneho nastavenia taxCube™ automaticky upravuje zdrojové údaje pre potreby výkazov DPH (prevod do záznamovej evidencie) a umožňuje upravovať údaje podľa definovaných pravidiel s ohľadom na účtovnú metodiku klienta

taxCube™ uchováva detailnú evidenciu o všetkých daňových dokladoch, napr. čas importu údajov, kto import údajov vykonal, aké zmeny boli uskutočnené, ktorý typ kontroly hlásil chybu, či a kedy boli jednotlivé transakcie uvedené vo výkazoch DPH

taxCube™ umožňuje nastavenia používateľských prístupov a práv podľa Active Directory

Požiadavky: CPU min. 1,5 GHz, 3GB RAM, prístup na internet, MS Windows (Vista/7/8) 32bit alebo 64bit, .NET Framework 4.5 (alebo novší)


Databázový server

Systém pracuje s dvomi SQL databázami (testovacia a produkčná)

V databáze je uložená (a) konfigurácia postupu spracovania zdrojových údajov, (b) všetky položky záznamovej evidencie, (c) vygenerované daňové formuláre, (d) systémové logy, (e) načítané informácie z externých aplikácií (pozri aplikačný server)

Požiadavky: CPU min. 2 GHz (viac jadier), 4GB RAM, MS Windows 64bit, MS SQL Server 2008 R2 alebo 2012 alebo SQL Server 2012 Express Edition alebo 2014 Express Edition, napojenie na Active Directory (voliteľné), .NET Framework 4.5 (alebo novší)


Aplikačný server

Komunikuje s verejnými službami (VIES, register „nespoľahlivých“ platiteľov DPH, kurzy ECB)

Dopĺňa údaje do databázy (kurzy), overuje obchodných partnerov (platnosť DIČ, register „nespoľahlivých“ platiteľov DPH)

Požiadavky: CPU min. 2 GHz, 2GB RAM, MS Windows 64bit, napojenie na Active Directory a databázový server, .NET Framework 4.5 (alebo novšie)